Zmiany klimatu wpływają na rolnictwo

Jak zmiany klimatu wpływają na rolnictwo?

Wszelkiego rodzaju zmiany klimatu mają wpływ na rolnictwo. W ostatnich pięćdziesięciu latach zaobserwowano szereg zmian klimatycznych. Pojawiły się ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak: powodzie, susze, duże wahania temperatur. Tego typu zjawiska mają negatywny wpływ na rolnictwo, które zależy od warunków klimatycznych, ale również ma na nie wpływ.

Sześć sposobów wpływu zmian klimatu na produkcję rolną

 1. Rosnące stężenie dwutlenku węgla.
 2. Zmiany temperatury, wilgotności, opadów, promieniowania słonecznego.
 3. Fale upałów, powodzie, intensywne opady, przymrozki, susze.
 4. Zmiany zasięgu przydatności roślin.
 5. Zmiany odżywiania roślin, występowania chwastów, chorób, szkodników.
 6. Degradacja systemu fizycznego, na przykład erozja gleb.

Trzy pierwsze sposoby są efektami bezpośrednimi, natomiast kolejne trzy pośrednimi. Zbyt duża emisja gazów cieplarnianych, to jedna z przyczyn zmian klimatu. Zgodnie z zasadami termodynamiki, tam gdzie cieplejszy klimat, to bardziej intensywne i gwałtowne opady. Konsekwencje zmian klimatu to: susze, powodzie i inne nagłe anomalie pogodowe.

Jakie obszary rolnictwa najbardziej odczuwają skutki zmian klimatycznych?

Niekorzystne zmiany klimatu mają bezpośredni wpływ na każdy z obszarów rolnictwa. Mniejsza staje się zarówno opłacalność gospodarstwa sadowniczego, jak i gospodarstwa zajmującego się produkcją zwierzęcą. Również osoby zajmujące się rolnictwem odczuwają bezpośredni wpływ zmian klimatu. W Europie rosną negatywne skutki zdrowotne i śmiertelność spowodowana falami upału, ma to również odniesienie do terenów wiejskich. Wzrasta ryzyko częstotliwości występowania lat o niekorzystnych warunkach.

Negatywne skutki zmian klimatycznych

Do najczęściej wymienianych negatywnych skutków klimatycznych należą:

 • stres cieplny u zwierząt,
 • zwiększenie potrzeby nawadniania,
 • mniejsza dostępność do wody.

Zmienia się zasięg i ilość oddziaływania szkodników i chorób, mających wpływ między innymi na biznes sadowniczy. Jeśli należysz do grona osób prowadzących działalność w  tej branży zachęcamy do lektury artykułu „Jak zwiększyć opłacalność gospodarstwa sadowniczego?”.

Pojawił się także problem wcześniejszego występowania szkodników zbóż. Z kolei większa liczba szkodników powoduje konieczność częstszego stosowania środków ochrony roślin. Chwasty zaliczane do ciepłolubnych coraz bardziej się rozprzestrzeniają. Udowodniono, że wyższa temperatura jesienią, powoduje zmianę cyklu rozwojowego niektórych owadów.

Sezon wegetacyjny – zmiany

W Polsce, a także w Europie Środkowej i Północnej zmieniła się długość trwania sezonu wegetacyjnego. Jest to konsekwencją zmian klimatu. W związku z tym przesunął się kalendarz upraw. Wegetacja roślin od posiania do dojrzałości skraca się i istnieje możliwość posiania poplonów. Pojawia się jednak ryzyko związane z mniejszym plonem głównym. Według szacunków wzrost temperatury w okresie wegetacyjnym o jeden stopień powoduje o 2 tygodnie szybsze dojrzewanie kukurydzy. Szybsze owocowanie odnotowuje również biznes sadowniczy.

Konsekwencje zmian klimatu w rolnictwie

Wpływ zmian klimatu na rolnictwo
Źródło: Pixabay.com

Duże prawdopodobieństwo występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych powoduje ryzyko utraty części lub całości zbiorów. W wyniku zmian klimatu związanych z ociepleniem może nastąpić spadek upraw roślin klimatu wilgotnego (na przykład ziemniaki) i wzrost upraw ciepłolubnych (na przykład kukurydza).

Kolejną konsekwencją zmian klimatu jest coraz mniejsza dostępność do wody. Plonowanie roślin w dużej mierze uzależnione jest od ilości i rozkładu opadów. Szybkie zmiany klimatyczne mają również wpływ na produkcję owoców i związany z tym biznes sadowniczy. Klimat i pogoda mają wpływ na każdy element produkcji roślinnej. Wilgotne i cieplejsze powietrze sprawia, że znacznie wzrasta ryzyko zarażenia chorobami grzybowymi. To z kolei powoduje mniejszy zbiór owoców i gorszą tolerancję na przechowywanie.

Określone skutki zmian klimaty, takie jak niedobory wody, spowodowane nieprawidłowym parowaniem i zmniejszonymi opadami, będą miały wpływ na wszystkie gałęzie rolnictwa.

Artykuł napisała:
Joanna W. Lubię podróże, te male i te duże.
Najlepiej czuję się przebywając wśród terenów zielonych.

Źródło:

 • http://www.iung.pulawy.pl/PJA/wydane/7/PJA7_7.pdf

 

 

One comment

 1. Współczuje rolnikom pracować w tych czasach. Zmiany klimatu są tak drastyczne, że bez odpowiednich systemów nawadniających owocna uprawa pól może stanowić spory problem.. Mam nadzieję, że rząd będzie pomagał rolnikom w ich trudnej sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *