Regulamin ZFŚS

Regulamin ZFŚS – Zmiany w 2023

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) pełni kluczową rolę w udzielaniu wsparcia finansowego pracownikom przedsiębiorstw. Aby zapewnić sprawiedliwe i właściwe rozdzielanie środków, niezbędny jest odpowiednio skonstruowany regulamin ZFŚS. Jakie zmiany przyniosły ze sobą przepisy w 2023 …

Continue reading