Student USOS UKSW

USOS UKSW Ochrona dóbr kultury i środowiska – co zdawać na maturze?

Oferta studiów stacjonarnych, polskich wyższych uczelni, czerpie z zaleceń Unii Europejskiej. Gremium państw europejskich wytycza kierunki ważne dla przyszłości naszego kontynentu. Bardzo często są to kierunki, które z pozoru nas zaskakują, jednak po głębszym przemyśleniu okazuje się, że tego przecież oczekiwaliśmy, że taka jest potrzeba tu i teraz. Ochrona dóbr kultury i środowiska należy do tych nieoczywistych ścieżek kształcenia.

USOS UKSW Ochrona dóbr kultury i środowiska

Pozornie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, to nowa uczelnia, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę historię uniwersytetu w Krakowie. UKSW powstał w 1999r., korzeniami sięgając do Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego. Z nich to bowiem w 1954r. wyodrębniono wydziały teologiczne, by nie mogły egzystować razem z innymi kierunkami. W ten sposób stworzono państwową Akademię Teologii Katolickiej.

Od 1960r. arcybiskup warszawski, prymas Stefan Wyszyński, zaakceptował Akademię i został pierwszym jej kanclerzem. Jednak prawa kościelne uczelnia uzyskała dopiero w 1989 r., stając się jednocześnie uczelnią kościelną i państwową. W kolejnym roku, oficjalnie już, powstał Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jako uczelnia państwowa oferująca przyszłym studentom 4 wydziały:

 • wydział teologiczny,
 • wydział prawa kanonicznego,
 • filozofii chrześcijańskiej
 • studiów nad rodziną.

USOS UKSW dzisiaj

Aktualnie Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego USOS UKSW udostępnia swoim studentom 11 wydziałów oraz 42 kierunki studiów. Każdy z nich kończy się licencjatem i magisterium. Na uniwersytecie można zdobyć doktorat w 13 dyscyplinach naukowych. Habilitacja jest możliwa w 10 z nich. Na uczelni kształci się 10.000 studentów. Naturalne dla charakteru uczelni jest sąsiedztwo specjalnie dla niej zbudowanego kościoła. Powstał on dzięki hojności ofiarodawców i dzisiaj stanowi serce uniwersyteckiego kampusu.

Ochrona dóbr kultury i środowiska na UKSW

Ochrona dóbr kultury i środowiska USOS UKSW ma charakter interdyscyplinarny, logistycznie należy do Wydziału Nauk Historycznych Instytutu Historii Sztuki. Struktura wydziału sugeruje, że największy nacisk kształcenia dot. jednak obszaru historii sztuki, a absolwent kierunku zostaje wyposażony w wiedzę z obu obszarów: ochrony dóbr kultury i ochrony przyrody. Podstawowe przedmioty na tym kierunku, to:

 • powszechna i polska historia sztuki,
 • konserwatorstwo,
 • muzealnictwo,
 • podstawy biologii i ochrony przyrody,
 • kształtowanie i ochrona krajobrazu.

Po ukończeniu studiów, absolwenci tego kierunku, mogą wiązać swoje losy z placówkami związanymi z ochroną zabytków oraz zabytków przyrody, mogą też pracować w muzeach, przedsiębiorstwach czy instytucjach zajmujących się konserwacją zabytków przyrody, fundacjach działających na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego naszego kraju. Mają również prawo do podjęcia pracy w szkolnictwie, pod warunkiem ukończenia specjalności nauczycielskiej.

USOS UKSW Ochrona dóbr kultury i środowiska – co zdawać na maturze?

Studentka czytająca książkę
Źródło: Pixabay.com

Aby podjąć studia na tym kierunku, należy zgodnie z obowiązującymi zasadami wykazać się jak najlepiej zdaną maturą. Dla nowej matury kwalifikacją jest dobry wynik z j.polskiego, najlepiej rozszerzonego, języka obcego również rozszerzonego oraz przedmiotu do wyboru. Przedmiot do wyboru można wybrać z następującego zbioru:

 • historia,
 • WOS,
 • historia sztuki,
 • matematyka,
 • łacina i kultura antyczna,
 • geografia,
 • biologia.

Do kwalifikacji ze starej matury potrzebny jest język polski i język obcy oraz jeden z następujących przedmiotów:

 • historia,
 • WOS,
 • Matematyka.

Podobnie jak na wielu innych uczelniach, również na UKSW, obowiązują ulgi w postaci punktów do zdobycia, za szczególne osiągnięcia podczas nauki w szkole średniej. Preferencyjne punkty otrzymują laureaci oraz finaliści olimpiady wiedzy o sztuce, ale też olimpiady artystycznej, historycznej, z języka polskiego i polskiej literatury, olimpiady biologicznej, geograficznej, ekologicznej. Zdobyte tam osiągnięcia znacząco pomagają w drodze po indeks uczelni i możliwość studiowania na prestiżowym uniwersytecie.

 

 

One comment

 1. Zastanawiam się nad tym kierunkiem. Uwielbiam historię i WOS. Tylko nie wiem, czy faktycznie później nie będzie problemu ze znalezieniem pracy…Ehh te trudne licealne wybory…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *