Skuteczna ochrona własności intelektualnej dla firm

Skuteczna ochrona własności intelektualnej dla firm – rejestracja znaku towarowego jako kluczowy krok

Rejestracja znaku towarowego w Chinach to ważny obowiązek zarówno dla firm eksportujących swoje towary lub usługi do Państwa Środka, jak i importerów, którzy zlecają ich produkcję chińskim producentom. Formalność ta ma priorytetowe znaczenie w kontekście bezpieczeństwa całej transakcji, dlatego warto zadbać o nią już na etapie planowania przedsięwzięcia, a przed faktycznym nawiązaniem współpracy z chińskimi kontrahentami. Sprawdź, jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy dzięki sprawnej rejestracji znaku towarowego w Chinach!

Rejestracja znaku towarowego w Chinach – dlaczego jest tak ważna?

Przygotowując firmę do ekspansji na rynek chiński, nie wolno zapominać o uprzednim zabezpieczeniu praw własności intelektualnej. Jest to pierwszy i najważniejszy krok, który należy wykonać jeszcze przed realizacją pierwszego zamówienia. Dopełniając tej formalności już na etapie opracowywania strategii sprzedaży na wymagający rynek chiński, przedsiębiorstwo redukuje tym samym ryzyko późniejszych, niepożądanych problemów, związanych np. z rejestracją znaku towarowego w złej wierze. Należy bowiem zdawać sobie sprawę, że w Państwie Środka funkcjonuje tzw. zasada first-to-file. W praktycznym zastosowaniu działa to w ten sposób, że prawo do zgłoszenia dowolnego znaku do ochrony przysługuje każdej osobie, a urząd w pierwszej kolejności bierze pod uwagę wniosek, który wpłynął w pierwszej kolejności. To z kolei daje szerokie pole do naruszeń w sytuacji, gdy firma nie zarejestruje swojego znaku towarowego z odpowiednim wyprzedzeniem. Planując import lub eksport do Chin, warto więc potraktować tę kwestię priorytetowo.

Jak wygląda proces rejestracji znaku towarowego w Chinach?

Procedura związana z rejestracją znaku towarowego w Chinach trwa co najmniej kilka miesięcy. Aby zgłosić markę do ochrony, należy na początku znaleźć profesjonalnego pełnomocnika. W Państwie Środka zagraniczne firmy nie mogą bowiem złożyć wniosku o rejestrację znaku towarowego samodzielnie – w każdym przypadku niezbędne jest pośrednictwo specjalisty. Sam proces rejestracji zakłada kilka etapów, które można przedstawić w następujący sposób:

  • złożenie wniosku w chińskim urzędzie;

  • nadanie numeru rejestru przyporządkowanego do konkretnego znaku towarowego (po ok. miesiącu od momentu przedłożenia wniosku);

  • wydanie przez urząd wstępnej decyzji w sprawie rejestracji znaku (w ciągu ok. 3-4 miesięcy);

  • w sytuacji, gdy nie wpłynął żaden skuteczny sprzeciw, wydanie przez urząd postanowienia o rejestracji znaku towarowego w Chinach (po ok. 3 miesięcy od publikacji decyzji);

  • wydanie elektronicznego świadectwa rejestracji marki (w ciągu ok. 4 tygodni).

Jak długo jest ważny certyfikat rejestracji znaku towarowego w Chinach?

Znak towarowy jest ważny w Chinach przez 10 lat od momentu jego rejestracji w tamtejszym urzędzie. Po upływie tego czasu przedsiębiorca ma prawo ponownie wnioskować o przedłużenie praw ochronnych o kolejną dekadę. Co jednak istotne, odpowiedni wniosek w ten sprawie musi zostać złożony nie później niż 6 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu rejestracji marki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *