Mężczyzna z tabletem w dłoni zajmuje sie usługami IOD

Czym są usługi IOD?

Do skorzystania ze wsparcia inspektora danych osobowych zobowiązane są instytucje publiczne oraz organizacje, przetwarzające dane osobowe na wielką skalę. Firmy te bardzo często korzystają z pomocy wewnętrznych podmiotów. Warto wiedzieć, jaki zakres ma taka usługa.

Opis specjalizacji

Prawne regulacje UE i państw członkowskich nie narzucają sztywnych reguł, dotyczących statusu inspektora danych osobowych. Wiadomo jednak, że do jego zasadniczych obowiązków należy kontakt z organem nadzorczym i monitorowanie wszelkich operacji w ramach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Instytucje publiczne mogą zatrudnić własnego IOD, co często wiąże się z dużymi kosztami, wynikającymi z konieczności przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia. W przypadku outsourcingu to podmiot zewnętrzny dba o to, by działania firmy były zgodne z RODO i innymi prawnymi regulacjami. Usługi IOD obejmują m.in.:

  1. opiekę dedykowanego specjalisty
  2. zapewnienie zgodności procesów z prawem ochrony danych osobowych oraz innymi krajowymi i międzynarodowymi regulacjami
  3. monitoring zmian w ochronie danych osobowych
  4. usystematyzowanie przepływu danych osobowych
  5. cykliczne audyty
  6. tworzenie polityki bezpieczeństwa informacji.

Korzyści

Outsourcing to wygodne rozwiązanie, pozwalające zaoszczędzić pieniądze i zorientować działania na realizację biznesowych celów. Podmiot zewnętrzny dostosowuje zakres usług do potrzeb klienta oraz ustaleń praw, dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych w danym sektorze rynkowym. To przedsiębiorca decyduje, czy jego firma potrzebuje pełnego wsparcia w obrębie ochrony informacji identyfikujących, czy też wystarczy jej pomoc IOD. Warto dodać, że podmiot zewnętrzny nie tylko przeprowadza odpowiednie działania w ramach RODO, ale również organizuje szkolenia dla pracowników w tym zakresie.

Outsourcing IOD to świetna opcja dla podmiotów publicznych i jednostek, przetwarzających dane osobowe na dużą skalę. Warto zatem zdecydować się na pracę z outsourcerem, by uniknąć prawnych konsekwencji, wynikających z nieprawidłowych operacji w ramach RODO oraz innych regulacji UE i państw członkowskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *